Politikalarımız Politikalarımız 21.09.17

Bütünleşik Yönetim Sistemi Politikası

ProPlan Proje Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. olarak inşaat sektöründe yürüttüğümüz proje yönetim ve müşavirlik hizmetlerinde;

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 10002:2014 Müşteri Memnuniyeti – Kuruluşlarda Şikâyetlerin Ele Alınması için Kılavuzun gereklerini referans alarak kurduğumuz Bütünleşik Yönetim Sistemi ile müşterilerimize verdiğimiz hizmetleri ile operasyonel ve destek süreçlerini plana uygun yönetmek; performansın sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Firmamızın amacı ve stratejik yönü doğrultusunda iç ve dış bağlamlarını oluşturmak,

Kalite yönetim sistemi ile ilgili tarafları ve bu tarafların beklentilerini/şartlarını belirlemek,

Yönetim sistemleri doğrultusunda risk ve fırsatları belirlemek,

Hizmet verdiğimiz projelerde yürürlükte olan çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat şartları ile projeler kapsamında Müşterilerimizin belirlediği sözleşme şartlarına ve diğer şartlara uygun hizmet sunmak,

Müşterilerimizden gelebilecek şikâyetleri etkili ve verimli bir şekilde ele alarak, sunduğumuz hizmetin ve yönettiğimiz süreçlerin iyileştirmesine katkıda bulunacak çözümler sunarak müşteri memnuniyetini arttırmak,

Yönetim sistemleri bilincinin her kademede yerleşmesini sağlamak üzere atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda ProPlan personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi için çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle geliştirmek, elde edilen başarılar ile sektördeki rekabet gücümüzün ve saygınlığımızın artmasını sağlamak,

Ofis faaliyetlerimizde ve hizmet verdiğimiz projelerde kullandığımız tüm doğal kaynakları verimli kullanmak, kirlenmeyi önlemek, doğa ile uyumlu ve geri dönüşümlü ürünler seçmek ve çevrenin korunmasını ön plana çıkarmak.

Atıkların kaynağında ayrıştırılarak uygun geri dönüşüm ve bertarafını sağlamak,

Ofis faaliyetlerinde ve hizmet verdiğimiz projelerde çalışan personelimizin yasal ve diğer gerekler çerçevesinde sağlıklı ve güvenli bir iş ortamında çalışması için gereken tedbirleri almak, sağlık bozulması ve yaralanmaların önlenmesi,

temel politikamızdır.

Bilgi Güvenliği Politikası

ProPlan Proje Yönetim ve Danışmanlık Tic. A.Ş. olarak proje geliştirme ve proje yönetim hizmetleri sektöründe;

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı gereklerini referans alarak kurduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri operasyonel ve destek süreçleri planına uygun yönetmek, performansın ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Bilgi varlıklarını ve üzerilerindeki riskleri gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik özellikleri çerçevesinde yönetmek,

Firma Bilgi İşlem altyapısını kullanmakta olan tüm birimleri ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan hizmet, yazılım veya donanım sağlayıcılarını kapsayarak tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamak,

Üçüncü taraflarla (Müşteriler) yapılan sözleşmelerde belirlenmiş şartları ve yasal şartları sağlamak,

Risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve işlenmesini kapsayan bilgi güvenliği risk yönetimini sistematik şekilde yürütmek,

Bilgi güvenliği ihlal olaylarında belirlenen yaptırımların uygulanmasını sağlamak,

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi bilincinin her kademede yerleşmesini sağlamak üzere atılan her adımda ve alınan tüm kararlarda Proplan personeli olmanın yüklediği sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi için çalışanlarımızı sürekli eğitimlerle geliştirmek, elde edilen başarılar ile sektördeki rekabet gücümüzün ve saygınlığımızın artmasını sağlamak

temel politikamızdır.

Perspektif
Farklılıklar
Yönetim Kurulu
Yayınlar
Merkezlerimizi Bulun